TÜRKİye faal futbol hakemleri
http://www.kural18.org/admin/fckeditor/image/tffhgd.jpg

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ

VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

GENEL BAŞKANLIĞI

Tarih : 07.05.2018

Sayı : 12/001

Konu : Hakem, Gözlemci ve Mentör Vize Ücretleri ve Üye Aidatları

Bilgi : TFFHGD Gnl.Mrk.Yönt.Krl.(Arz.)

SayınTFFHGD Şube Başkanlıklarına ;
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nca, 2018-2019 futbol sezonunda uygulanacak olan Hakem, Gözlemci ve Mentör Vize Bedelleri Futbol Federasyonu’nun 18 Nisan 2018 / 82 nolu kararı ve onayı ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Aşağıda belirtilen açıklamaların, herhangi bir yasal sorunla karşılaşılmaması ve uygulama aşamasında problemler yaşanmaması bakımından dikkatle incelenmesi, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve belirtilen süreler göz önünde bulundurularak uygulamasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tüm üyelerimizin bilgilendirilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini önemle rica eder, esenlikler dilerim.
Kenan YARAR

TFFHGD Genel Sekreteri

EKLER :

Ek-1 2018-2019 İcmal Listesi Genel Merkez Nüshası

Ek-2 2018-2019 İcmal Listesi Şube Nüshası

 1. HAKEM ve GÖZLEMCİ VİZE ÜCRETLERİ 1. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 18 Nisan 2018 / 82 nolu kararınca 2018-2019 Futbol Sezonunda görev alacak derneğimiz üyesi Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin Vize bedellerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

TFF PAYI (A)TFFHGD PAYI (B)

Süper Lig Hakemi 544,50 TL 544,50 TL

Süper Lig Yardımcı Hakemi 302,50 TL 302,50 TL

A Klasman Hakemi 423,50 TL 423,50 TL

A Klasman Yardımcı Hakemi 242,00 TL 242,00 TL

B Klasman Hakemi 157,00 TL 157,00 TL

B Klasman Yardımcı Hakemi 90,00 TL 90,00 TL

C Klasman Hakemi 121,00 TL 121,00 TL

C Klasman Yardımcı Hakemi 70,00 TL 70,00 TL

Bölgesel Hakem 50,00 TL 50,00 TL

Bölgesel Yardımcı Hakem 35,00 TL 35,00 TL

İl Hakemi 30,00 TL 30,00 TL

Üst Klasman Gözlemci/Mentör 211,50 TL 211,50 TL

Kasman Gözlemci/Mentör 72,50 TL 72,50 TL

Bölgesel Gözlemci/Mentör 24,00 TL 24,00 TL

İl Gözlemcisi/Mentör 18,00 TL 18,00 TL
(Derneğimize üye olan Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin belirlenen payları (A+B) Türkiye Futbol Federasyonu’na ve TFFHGD Genel Merkezi’ne ayrı ayrı ödeyeceklerdir.)

 1. Derneğimizin 16 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 12.Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince, derneğimize üye olacak ve halen derneğimiz üyesi olan Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin ödeyecekleri Üye Aidatı ve Giriş Aidatı Bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2018-2021 YILLARI Üye Giriş Bedeli : 80,00.-TL /Genel Merkez Payı : 40,00.-TL

2018-2021 YILLARI Üye Yıllık Aidat Bedeli : 100,00.-TL /Genel Merkez Payı : 50,00.-TL

2018-2021 YILLARI Kimlik Kart Bedeli : 5,00.-TL /Genel Merkez Payı : 5,00.-TL

 1. TFFHGD Şube Başkanlıklarının Üye Aidatı ve Vize Bedellerini Son Gönderme Süresi

TFFHGD Üyesi tüm Hakem, Gözlemci ve Mentörleriçin : 1Haziran 2018 Cuma günüdür.

 1. ÜYE AİDATLARININ VE VİZE ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI VE LİSTELEME UYGULAMALARI

 1. 2018-2019 sezonu TFFHGD Vize payları ve 2018 yılı Yıllık Üye Aidatları Şube Başkanlıklarımızca aşağıda belirtilen banka hesap numarasına en geç 01.06.2018 Cuma günü akşamı mesai bitimine kadar toplu olarak yatırılacaktır.

 2. Derneğimize ödenecek TFFHGD PAYI (B) Vize bedelleri şubelerimiz tarafından toplanacak ve gönderilecektir. Üyelerimiz tarafından tek başına vize ücretleri Derneğimiz Genel Merkezinegönderilmeyecektir. Ancak şubelerimizin bulunmadığı illerde (Ağrı, Tunceli) üyelerimiz vize ücretlerini gösterilen banka hesabına yatırarak dekont örneğini (Ad, Soyad, üye no ve kayıtlı olduğu ilini belirterek) doğrudan Genel Merkeze göndereceklerdir.

 3. 2018-2019 Sezonu Hakem, Gözlemci ve Mentör Vize ücretleri, üyelerimizin 2018-2019 sezonunda bulundukları klasmanlar dikkate alınarak yatırılacaktır. Klasmanların belirlenmesinden sonra, klasmanlarında değişiklik olan Hakem, Gözlemci ve Mentörlere herhangi bir ek ücret yatırma veya ücret iadesi işlemi uygulanmayacaktır. Mükerrer, eksik ve/veya fazla olarak yatırılan ücretlerin iadesi yapılmayacak olup, söz konusu ücretler Genel Merkez hesabına bağış olarak aktarılarak gelir kayıt edilecektir.

 4. Şube Başkanlıklarımız; illerindeki unvan grubunda ödemede bulunan Derneğimize üye hakem, gözlemci ve mentörlerin listelerini ilişikte gönderilen örneklere göre düzenleyerek, adlarının karşılarına ödedikleri miktarları belirtecekler ve toplamını alacaklardır. Toplanan miktarlar, aşağıdaki Banka Hesabına toplu olarak yatırılacak, LİSTE (EK-1) ve Toplu Olarak Yatan Parayı gösteren BANKA DEKONTU, kontrolü yapıldıktan sonra Şube Başkanı ve Şube Saymanının imzalayarak onaylaması ile Genel Merkezimize fakslanacak ve e-posta ile gönderilecektir.

Ödemede bulunanların isim Listesi ve bankadan alınan dekont ; tffhgd@tffhgd.org.trbayramkiraz06@hotmail.com, e-posta adreslerine gönderilecektir.

 1. Üye Aidatı ve Vize Bedellerinin Şube Başkanlıklarınca topluca yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

T.İŞ Bankası A.Ş. ANKARA Çetin Emeç Bulvarı Şubesi(Şube Kodu :4269) 0308871NOLU TFFHGD Gnl.Bşk.lığı Hesabına.İBAN : TR57 0006 4000 0014 2690 3088 71

 1. Şube Başkanlıklarımız: 2018-2019 sezonu TFFHGD Vize payı ile 2018 yılı Yıllık Üye Aidatı Bedelini birlikte toplayacak (2018 yılı içinde derneğimize yeni üye olup, Giriş Aidatı ile Yıllık üye Aidatını ödemiş olanlardan sadece Vize Payı toplanacaktır.) ve hemen Dernek Alındı Makbuzu ile belgelendireceklerdir.(EK-3)

Dernek Alındı Makbuzlarına ödemeyi yapan üyenin görev ünvanı ve üye numarası da yazılacaktır.

Tüm klasmanlarda görev yapan TFFHGD üyesi hakem, gözlemci ve mentörler 2018-2019 sezonu TFFHGD Vize Payı ve 2018 yılı Yıllık üye Aidatı Bedelini ödediklerini belgelendiren Dernek Alındı Makbuzu’nun fotokopisini, diğer evraklarıyla birlikte Merkez Hakem Kurulu Hakem işleri Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İl Hakem Kurulu’na teslim edeceklerdir.

Şube Başkanlıklarımızca; 2018 yılı Yıllık Üye Aidatı Bedelini yatıran üyelerimize daha önce Dernek Alındı Makbuzu tanzim edilmiş ise, sadece 2018-2019 sezonu TFFHGD Vize Payı ödemesi için ayrıca makbuz tanzim edilecektir. Bu durumdaki üyelerimiz her iki (2) makbuzun fotokopisini de İl Hakem Kurulu’na teslim edeceklerdir.

 1. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi, Şube başkanlıklarımız; 2018-2019sezonu TFFHGD Vize Payının tamamını yukarıda belirtilen TFFHGD Genel Başkanlığı Hesabına yatıracaklardır. TFFHGD Vize payından, Şube Başkanlıklarının herhangi bir kesinti uygulamaları Talimatlar gereğince mümkün değildir.

 2. Şube Başkanlıklarımız, Vizesini yeniletmek üzere müracaat eden üyenin işlemlerini, derneğe ait tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla yapacaktır. Aksi durumda ilgili üyenin/üyelerin vize işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu maddede açıklanan hususlara aykırı hareket eden Şube Yetkilileri hakkında, Tüzüğümüzün ilgili maddeleri hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

 3. 2018-2019sezonu TFFHGD Vize Payı’nıve 2018yılı Yıllık Üye Aidatı Bedelini süresi içinde yatırmayanlara 2018-2019 Futbol Sezonu için TFFHGD VİZE’si verilmeyecektir. Ayrıca; Şube Başkanlıklarımızca tanzim edilerek Genel Başkanlığımıza gönderilen İCMAL LİSTE/LİSTELER, Genel Başkanlığımızca kontrolleri yapıldıktan sonra ivedilikle Merkez Hakem Kurulu’na gönderilecektir. Bu listelerde ismi bulunmayan TFFHGD üyelerine Merkez Hakem Kurulu ile varılan mutabakat neticesinde 2018-2019Futbol Sezonu için VİZE verilmeyeceğinden görev almaları mümkün olmayacaktır.

 4. Üyelerimizin hak kaybına uğramamaları ve mağduriyet yaşamamaları bakımından yukarıda belirtilen açıklamalara azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. 2018-2019 sezonu TFFHGD Vize payı ve 2018 yılı Yıllık Üye Aidatı Bedelinin ödemesini yapan üyelerimizin İcmal Listesi (EK-1) ve banka dekontlarının asılları en geç 04Haziran 2018 (Pazartesi) tarihine kadar APS mektupyada Kargo ile Genel Merkezimize ulaştırılacaktır. Aksi halde Vize İşlemleri ve üyelik kayıtları konusunda ortaya çıkacak sorunlar giderilemeyeceğinden; gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve tüm üyelerimizin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Örnek olarak hazırlanmış olan (EK-2) Genel Merkezimize gönderilmeyecek olup, Şube kayıtlarında saklanacaktır.

 5. 2018-2019 sezonu TFFHGD Vize Payı ve 2018 yılı Yıllık üye Aidatı bedelini ödeyen üyelerimizin isimlerinin belirtileceği İcmal Listelerinde, isim benzerlikleri nedeniyle oluşabilecek karışıklığın ortadan kaldırılması için Genel merkez Üye Numaraları ve Lisans Numaralarının mutlaka yazılması gerekmektedir.

 6. Yazışmalarda standardın sağlanması bakımından İcmal Listeler Derneğimizin www.tffhgd.org.tr adresinden download (bilgisayara kayıt) işlemi yapılarak doldurulacak ve ön bilgi olarak tffhgd@tffhgd.org.trve bayramkiraz06@hotmail.comadreslerinden birine (Lütfen konu bölümüne açıklama giriniz) e-posta olarak gönderilecektir. İmzalı asıl listeler ise ödeme belgeleri (banka dekontu, bankamatik fişi veya interaktif hesaptan ödeme belgesi) ile birlikte en geç04Haziran 2018 (Pazartesi) tarihine kadar APS mektup ya da Kargo ile Genel Merkezimize ulaştırılacaktır.2018-2019 sezonu TFFHGD Vize Payı ve 2018 yılı Yıllık Üye Aidatı Bedeli hakkında doğacak aksaklıklardan bu işlemleri yerine getirmeyen Şube Yöneticilerimiz sorumludurlar.Adres: Ehlibeyt Mahallesi 6.Sok. No:3 Kat:3 Balgat/Ankara

Telefon : 0 312 473 40 01 http:// www.tffhgd.org.tr

Faks : 0 312 473 01 60 E-mail: tffhgd@tffhgd. org.tr

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye faal futbol hakemleri iconTÜRKİye faal futbol hakemleri

TÜRKİye faal futbol hakemleri icon2017-2018 Futbol sezonunda yapılacak olan Büyükler Süper Küme futbol...

TÜRKİye faal futbol hakemleri iconÇalışmamızda Türkiye Futbol Federasyonu (tff) tarafından düzenlenmiş...

TÜRKİye faal futbol hakemleri iconFutbol, yorucu ve güç geliştiren bir spor dalıdır. Bu branşta, futbolcular...

TÜRKİye faal futbol hakemleri icon2018 -2019 futbol sezonu

TÜRKİye faal futbol hakemleri iconSpor kulüpleriNİn sezon başinda futbol IL

TÜRKİye faal futbol hakemleri iconSpor kulüpleriNİn sezon başinda futbol IL

TÜRKİye faal futbol hakemleri iconSpor kulüpleriNİn sezon başinda futbol IL

TÜRKİye faal futbol hakemleri icon2017-2018 futbol sezonu u16 Lİg statüSÜ

TÜRKİye faal futbol hakemleri icon2017-2018 futbol sezonu u14 Lİg statüSÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev