KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN


KTÜ SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİN

RAPOR ALIRKEN VE TESLİM EDERKEN UYACAĞI KURALLARA İLİŞKİN TALİMAT

1. AMAÇ


Bu talimat; KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sağlık raporu alırken ve teslim ederken uyacağı kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda kayıtlı öğrencileri kapsar.

3. SORUMLULAR


3.1 Öğrenciler; talimatta belirtilen esaslara uymaktan,

3.2 Müdür; talimatın uygulanmasını sağlamaktan,

3.3 Bölüm başkanları ve yardımcıları; talimatı uygulamaktan,

3.4 Öğretim elemanları; öğrencileri özür sınavına almaktan sorumludur.

4. SAĞLIK RAPORU ALINABİLECEK SAĞLIK KURULUŞLARI


4.1 Aile hekimleri

4.2 Kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri

4.3 Devlet hastaneleri

4.4 Tıp Fakültesi hastaneleri

4.5 Özel kuruluşların anlaşmalı sağlık birimleri

4.6 Özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları

5. BÖLÜME VERİLECEK BELGELER


5.1 Dördüncü maddede belirtilen sağlık kuruluşlarından alınan raporlar.

5.2 Özür sınavları için hazırlanmış ve öğrenciler tarafından doldurulan form dilekçe.

6. RAPORLARIN VERİLME ZAMANI


Öğrenci raporunu, AYAKTA TEDAVİ EDİLDİĞİ veya TABURCU EDİLDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN BEŞ GÜN İÇERİSİNDE Bölüm Başkanlığına vermek zorundadır. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz.

7. RAPORLARIN KABUL EDİLMESİ, MAZERET SINAVI, RAPOR DIŞINDAKİ MAZERETLER


7.1 Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığınca karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Raporu kabul edilen öğrenciye sadece giremediği ara sınav/sınavlar için özür sınav hakkı verilir. Öğrenci raporlu olsa bile kendisine, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları için MAZERET SINAV HAKKI VERİLMEZ.

7.2 RAPORLU OLUNAN GÜNLER DEVAMDAN SAYILMAZ. Ara sınav döneminde rapor alan öğrenciler, yazılı başvurmaları halinde Bölüm Başkanlıklarınca YARIYILIN SON HAFTASINDA ARA SINAV YERİNE GEÇEN MAZERET SINAVLARINA ALINIRLAR.

7.3 Mazeret sınav hakkı verilen öğrenciye, her ne sebeple olursa olsun yeni bir mazeret hakkı verilmez.

7.4 Sağlık raporu dışında birinci derecede yakınları vefat eden, sel, deprem, yangın gibi afetlerle karşı karşıya kalan, ek kontenjan veya yatay geçiş nedeniyle geç kayıt yaptıran, üniversitenin spor ve kültürel faaliyetlerine görevli olarak katılan, ÜDS, LES, ÖSS, KPSS gibi sınavlara katılması gereken öğrencilerin bir dilekçe ile gerekli belgeleri sunması halinde durumu bölüm başkanlığınca değerlendirilir.

7.5 Raporu veya diğer mazereti ile ilgili yanlış beyanda bulunan, raporlu olduğu halde sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır, haklarında yasal işlem başlatılır.

8. DİĞER HÜKÜMLER


8.1 Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri biriminden alacakları “MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU” doldurur(Ek-1). Öğrenci, kimlik bilgilerini, sınavlara girememe gerekçisini, raporlu olduğu günlerde sınavına giremediği derslerin tamamını forma yazarak raporu ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim eder.

8.2 Rapor veya diğer mazeretin kabul edilip edilmediği, bölüm sekreterliğinden öğrenilir.

8.3 Raporu kabul edilen öğrenci, Bölüm Başkanlığının belirlediği gün, yer ve saatte mazeret sınavına girer.

KTÜ SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU

MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU

…………………………………………………………….……………………………. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

Bölümünüz ………………………….. numaralı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim nedenden derslerimin sınavına zamanında giremedim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği 17. Maddesi uyarınca arka sayfada belirttiğim sınavına giremediğim derslerin mazeret sınavına girebilmem için gereğini arz ederim.

…/…/201..

(Ad Soyad, imza)

Adı Soyadı
Programı
T.C. No
Öğrenci No
Adres / TelSINAVA GİREMEME GEREKÇESİ:

  1. Sağlık Nedeniyle:

Usulüne uygun alınmış hekim raporu.

Raporu veren

Kurumun Adı

:

Raporun Süresi (gün)

:

Raporun Başladığı Tarih

: ..…/……/201...

Raporun Bittiği Tarih

: ..…/….../201....  1. Ek Kontenjan / Yatay Geçiş / Nedeniyle Geç Kayıt Yaptırmak

  2. Üniversitenin spor-kültürel vb. faaliyetlerine görevli olarak katılmak

(Faaliyete katıldığına dair resmi belge dilekçe ekinde sunulmalıdır.)

  1. Birinci derece yakının vefatı / ameliyatı / hastalığı / kazası

(Nüfus müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, vefat belgesi vb. dilekçeye eklenmelidir.)

  1. KPDS, ÜDS, LES, ÖSS, KPSS, Meslek Odalarının Sınavları vb. ile çakışması

(Durumu ispatlayan belge dilekçeye eklenmelidir.)

  1. Aldığı derslerin sınav saatlerinin çakışması (Derslerin adları)

  2. Diğer nedenler (Açıklama) ….

ÖZÜR SINAVINA GİRMESİ UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

BÖLÜM BAŞKANI

.../…/201..

(Ad-Soyad-imzaSINAVA GİRİLMESİ İSTENEN DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconKTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconKTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu müDÜRLÜĞÜ

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconKTÜ SÜrmene abdullah kanca myo küTÜphanesi

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconArsin meslek yüksekokulu

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconArsin meslek yüksekokulu

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconArsin meslek yüksekokulu

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconArsin meslek yüksekokulu

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconArsin meslek yüksekokulu

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconArsin meslek yüksekokulu

KTÜ SÜrmene abdullah kanca meslek yüksekokulu öĞrencileriN iconArsin meslek yüksekokulu


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev