Havza İlçe Millî Eğitim MüdürlüğüT.C.

HAVZA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

meb logo

DEĞERLERİMİZ VE BİZ”PROJESİ

PROJEYİ HAZIRLAYAN

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

ilgili resim

Proje Adı

Değerlerimiz ve Biz

Proje Konusu

İlçemiz anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere değerler eğitimi konularında (Saygı-Sevgi, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımseverlik, Hoşgörü, Dürüstlük, Özgüven, Adalet) değerlere sahip olan bireyler yetiştirmek.

Projenin Amacı

Çocuklarımızın, sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, daha fazla temel insani özellikler kazanmasına katkıda bulunmak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve değerleri davranışa dönüştürme konusunda onlara yardımcı olmaktır..

Projeyi Düzenleyen Kurum

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:

Uğur SAĞLAM

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü

Proje Kaynak Birimi

Havza Kaymakamlığı

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Destek Birimi


1-Ferhat TÖK İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

2-Salih EROL İlçe M.E.M - Şef

3-Sibel YILDIRIM İlçe M.E.M- Memur


Proje Uygulama Birimi

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kapsam

Havza ilçesindeki tüm anaokullar, ilkokullar, ortaokullar ve liseler.

Proje Danışmanı

Tel

Web/Mail

Ferhat TÖK

Şube Müdürü-0 505 758 10 22 / havza55@meb.gov.tr

Proje Yürütme Kurulu

Uğur SAĞLAM / Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ferhat TÖK / Şube Müdürü

Proje Uygulama Tarihi

Ekim-Mayıs 20171
PROJENİN ADI: Değerlerimiz ve Biz
PROJENİN YASAL DAYANAKLARI:

-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

- Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı

-Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

- Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
PROJENİN KAPSAMI:

Havza ilçesindeki anaokullar, ilkokullar, ortaokullar ve tüm Liseler.
PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Havza ilçesindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve lise öğrencileri.

PROJENİN GEREKÇESİ:

Her alanda hızlı değişimler yaşanan çağımızda, binlerce yıllık deneyimlerden süzülüp gelen geleneksel değerlerin korunması eğitimin en özel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Okulun iki temel sorumluluğu öne çıkmaktadır:

1. Geçmişten devralınan geleneksel kültürel değerleri yeni hayat biçimleri içerisine faydalı bir şekilde nasıl alabiliriz?

2. Yeni kültürel değerleri geleneksel kültür sistemi içerisine nasıl yerleştirebiliriz?

Okul bu iki merkezî sorun arasında bir denge ve uyum kurmak zorundadır.

Cevap verilmesi gereken temel soru şudur; bir taraftan muasır medeniyeti yakalarken aynı zamanda kendimiz olarak nasıl kalabiliriz? Hem modern dünyaya yön verebilmek ve hem de kendi kültürel değerlerimizi koruyarak toplumsal çözünmeye maruz kalmamak nasıl mümkün olabilir?

Değerler doğru ve yanlışın ayırt edilmesine yardım eden temel inançlardır. Hayata denge ve anlam katarak, toplumu oluşturan bireylere birlikte yaşamaya imkân tanırlar. Değerler doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim soncunda yaşayarak öğrenilirler. Bu tespit okulun değer eğitimi konusundaki can alıcı sorumluluğunu öne çıkarmaktadır.

Eğitim, belli bir toplumun idealine yönelik değerler sistemini bireylere iletmede önemli rol oynamaktadır. Okulların, önemli görevi, kültür aktarımında okul programında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektir.

Birey, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden

bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mal ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna kısaca değerler eğitimi denilmektedir.

Değer eğitiminin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler.

2

Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, değerler eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası değerler eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

Ülkemizde değerler eğitimi değişik evrelerden geçmiştir. Değerler eğitimi kimi zaman ayrı bir ders olarak okutulmuş, kimi zaman da diğer derslerin içerisinde öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde değerler eğitimi, diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.

Ders kitaplarında yer alan, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

PROJENİN AMAÇLARI:

Çocuklarımızın, sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, daha fazla temel insani özellikler kazanmasına katkıda bulunmak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve değerleri davranışa dönüştürme konusunda onlara yardımcı olmaktır.

Ayrıca ilçemizdeki okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde, değerler eğitimi kapsamında uygulanmakta olan etkinlikleri ön plana çıkararak, toplumsal değerler ve değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturma yoluyla, öğrencilerin yeteneklerini tanıması, kendini keşfetmesi ve değerler konusundaki kazanımlarını hayatlarında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamaktır.
PROJENİN HEDEFLERİ:

1 Öğrencilerimize daha fazla temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi,

2-Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.

3- Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.

4-Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi.

5-Ahlak temelli disiplin kavramının yerleştirilmesi.

3

6- Proje süreci sonunda düzenlenecek olan sergi yoluyla değerler eğitimi projesi kapsamında uygulanan yöntem ve teknikler hakkında eğitimcilerin etkileşim içinde olması.

7- Değerler Eğitimi konusunda uygulanmış olan İyi Örneklerin yaygınlaştırılması

8-Başarılı uygulamalar yapan okul ve eğitimcilerin ödüllendirilerek motive edilmesi
PROJENİN PAYDAŞLARI:

Havza Kaymakamlığı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Tüm Okul Müdürlükleri

İKİNCİ BÖLÜM

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:

Proje Havza ilçesindeki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla yürütülecektir.

A.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:

1. Proje uygulama esaslarının hazırlanması

2. Proje uygulama onayının alınması.

3. Uygulamanın başlatılması.

4. Uygulamanın denetlenmesi.

5- İlçe genelinde yürütülen, Değerler Eğitimi çalışmalarını takip ve koordine eder.

6-Değerler Eğitimi ile ilgili öğrenci, sınıf, okul ve ilçe bazında yürütülen çalışmaları izler, rehberlik eder. Olumlu ve uygulamaya değer görülen etkinliklerin ilçe genelinde yaygınlaştırılmasını sağlar.

7- Gerektiğinde olumsuz durumlara karşı tedbir alır.

8-İlçe genelinde, Değerler Eğitimi adı altında, okul içinde ya da okul dışında, yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek mahiyette, kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılabilecek, güven sarsıcı uygulama ve etkinliklere yer verilmesine meydan vermez.

9- Yapılacak çalışmaların, yazılı ve görsel basın aracılığı ile ilçe düzeyinde gündem oluşturması sağlanmalıdır.10- İlçe Milli Eğitim Müdürü koordinesinde projeden sorumlu Şube Müdürü ve ilçelerde Rehberlik Eğitim Merkez Müdürü veya bir rehber öğretmenimizin katılacağı bir proje tanıtım ve paylaşım toplantısı yapılacaktır.

11- Değerler Eğitimi konusunda uygulanmış olan İyi Örneklerin seçilmesi.

Proje süreci sonunda uygulanmış olan iyi örneklerin (Anaokulu, İlkokul, ortaokul, lise kategorilerinde ilk üçe giren etkinlikler) seçilerek İlçe Proje Yürütme Kuruluna gönderilmesi. Ayrıca İlçede iyi örneklerin seçildiği okul ve eğitimcilerin ödüllendirilerek motive edilmesi. Bu örneklerin bir sonraki yılda Değerler Eğitimi Projesi İyi Örnekler adı altında İlçe Mem web sitesinde yayınlanması.
İlçe Proje Yürütme Kurulu” nun kurulması;

İlçe Proje Yürütme Kurulu

1-Uğur SAĞLAM-İlçe Milli Eğitim Müdürü

2- Ferhat TÖK -İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

3- Nuray KAHRAMAN-İlk Kıvılcım Anaokulu Müdürü

4
4- Hakan AYDIN- 100.Yıl İlkokulu Müdürü

5- İbrahim İŞLEYEN-25 Mayıs Ortaokulu

6-M.Hilmi ALPASLAN-25 Mayıs Anadolu Lisesi

7-Şadi KABAN-Din Kültürü Öğretmeni (25 Mayıs A.L)

8-Yusuf TEKTAŞ-Rehber Öğretmeni (Makbule Yusuf Ölçer YBO)

9-Salih DEMİR -Rehber Öğretmeni (Havza İmam Hatip ortaokulu)

Görev ve Sorumlulukları

• İlçe genelinde "Değerler Eğitimi" çalışmalarını planlar ve yürütür, takip ve koordine eder.

• Değerler Eğitimi ile ilgili strateji ve politikaları belirler.

• Gerekli hallerde, yürütülen faaliyetin özelliğine göre yeni komisyonlar oluşturur, bu komisyonların görev ve sorumluluklarını belirler.

• İlgili kurum ve birimler arasında eş güdümü sağlar.

• Proje bitiminde yapılacak olan Değerler Eğitimi Proje Sergisi için okullardan gönderilen her türlü etkinlik örneği, materyal ve dokümanın, İlçe İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesini sağlayarak, sergilenmeye ve ödüllendirilmeye değer bulunanları belirler.

• Değerler Eğitimi adı altında, okul içinde ya da okul dışında, yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek mahiyette, kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılabilecek, güven sarsıcı uygulama ve etkinliklere yer verilmesine izin vermez.
B. OKUL TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Okul Proje Yürütme Kurulu oluşturulması

Okul Proje Yürütme Kurulu;

1- Okul müdürü

2- Müdür yardımcısı

3- Rehber öğretmenler

4- Öğretmenler(sınıf rehber öğretmenleri zümre başkanları)

5-Okul-Aile Birliği Başkanı

6- Okul Temsilcisi Öğrenciler

Okul Proje Yürütme Kurulu Görev ve sorumlulukları;

1-Proje kapsamında ilçeden yapılan bilgilendirme ve programa uygun olarak, Değerler Eğitimi faaliyetlerini yürütür.

2-Okul çevre şartları, öğrenci ve veli profili de göz önüne alınarak, uygulanacak değerleri seçer ve “Değerler Eğitimi Okul Yıllık Çalışma Planı” nı hazırlar, tüm öğretmenlere imza karşılığı dağıtır. Hazırlanan Yıllık Çalışma Planındaki etkinlikler doğrultusunda görev dağılımını yapar.

3- Okul Komisyonu, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla tüm öğretmenleri faaliyetlere dâhil eder. Sınıf içi etkinliklerde, sınıf rehber öğretmenleri, okul geneline yönelik etkinliklerde, üzerinde sınıf rehber öğretmenliği görevi bulunmayan kulüp öğretmenleri görevlendirilir. Değerler Eğitimi adı altında, okul içinde ya da okul dışında, yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek mahiyette, kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılabilecek, güven sarsıcı uygulama ve etkinliklere yer verilmesine meydan vermez. Bunun için yapılacak etkinlikler Okul İnceleme Komisyonunca incelendikten sonra uygulanır. (EK-1)

5

4-Proje seyrini izlemek, uygulamada karşılaşılan sorunları saptayıp çözümlemek için, her dönem sonunda toplanarak çalışmaları değerlendirir.(EK-2)

5- Okul Komisyonunca incelenip, değerlendirildikten sonra, proje sergisine katılmak ve İlçe genelinde uygulanmasında yarar görülen iyi örnek ve uygulamalar (ilk üçe girenler) İlçe Komisyonuna gönderilir.

6-Okul Komisyonu, ilk dönem sonunda ve proje bitimi sonunda, Okul Raporunu

oluşturur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.(EK- 3)

7- Okul Komisyonu, aynı zamanda okul içinde, Değerler Eğitimi kapsamında uygulanan etkinliklerde moral ve motivasyon kazandırmak için ödüllendirme yapabilir.
OKUL PROJE FAALİYETLERİ:

Okul Proje Ekibi projenin okul düzeyinde yönetim ve organizasyonundan sorumlu olacaktır. Ortaokul ve lisede görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında yayınlanacak kılavuz e-kitapçıkta yer alan örnek etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Ders içi ve ders dışında aktif olarak uygulanacaktır. İlgili genelgedeki ilke ve etkinliklere ek ve destekleyici olarak aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır:
1. “Veli Ziyaret Ekibi” kurulması,

-Okul Müdür Yardımcısı,

-Rehber Öğretmen,

-Okul-Aile Birliği Başkanı,

-Sosyal Etkinlikler Kulübü Öğretmeni ya da Gönüllü Öğretmenden oluşur.
2. Planlamada Yer Alan Değerlerin Uygulaması

Bu faaliyet alanı kapsamında, değer öne çıkartılarak, o değerlerle ve alt değerleriyle ilgili olarak etkinlikler yapılacaktır. Bu değerlerin çocuklara kazandırılabilmesi için, her ilgili değere yönelik olarak okullarda yapılabilecek faaliyetler;

-Örnek kişilikleri tanıtmak ve bu kişilerden yaşanmış hikâyeler paylaşmak.

- Kitap tanıtımları yapmak.

- Panolara değerlerle ilgili güzel sözler asmak.

-Seminer ve konferanslar düzenlemek.

-Sınıf içi etkinliklerde bu değerleri öne çıkarmak.

-Okul ve okul çevresi düzeyinde çocukların bu değerle ilgili saha araştırmaları yapmalarını sağlamak.

- Örnek olay incelemeleri yapmak.

-Problemli durumların çocuklar tarafından belirlenmesi ve yine çocuklar tarafından bu sorunlara ilişkin çözüm stratejileri geliştirilmesi.

-Yılsonunda, davranış notları açısından öne çıkan öğrencilerin öne çıkartılıp ödüllendirilmesi ile karnelerin bu boyutunun da diğeri kadar önemli olduğuna yönelik öğrenci veli ve öğretmenlerimizin farkındalıklarının artırılması.

-Okulu dikkatleri konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle donatılması.

6

-Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı münazara, panel, konferans ve benzeri formlarda çalışmalar düzenlenmesi,

- Okulda faaliyette bulunan kulüp ve eğitsel kollara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,

- Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi.

-Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin okul içinde oluşturulacak Değerler Koridorunda sergilenmesi.

- Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi.

-Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması.

- Okul bülteninde veya dergisinde o dönemde öne çıkan değerin gündeme getirilmesi.

- Çocukların özdeşim kurabilecekleri canlı biyografilerin okulda konuk edilmesi.

- Büyüklerimize, tanınmış kişilere mektup yazma, kart atma, …

-Değerlerle ilgili gönüllü öğrencilerin yer aldığı tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi.

- Değerler konusunda olumlu gelişmeler gösteren, yaşıtlarına örnek olan öğrenci veya sınıflar okul yönetimi tarafından sosyal ödülle (alkış, teşekkür, övgü vb.) ödüllendirilecek, yıl içindeki görevlerde bu öğrencilere öncelik verilecektir.

Bu çalışmalarla, bu değerlerin okul gündeminde yoğun biçimde yer almasını sağlayarak çocuklarımızın bilinçaltlarına yerleşmelerine katkı sağlanmalıdır.

Okul rehberlik servisleri tarafından, okul düzeyinde ilgili değere yönelik tutum belirleme çalışmaları yapılması ve ön test son test değerlendirmeleri ile yapılan çalışmaların çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi gerekmektedir.
3. Değerlerin Uygulaması

Okul içinde her sınıfın belirlenen değere ilişkin etkinliklerin uygulanmasından yıl boyunca sorumlu olması ve o değerle ilgili tüm çalışmaların o sınıftaki öğrenciler tarafından organize edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede öğrenciler:

Sorumlu oldukları değerle ilgili olarak, okul düzeyinde inceleme, değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerinin organizasyonunu yapacaklardır.

Öğrenciler sorumlu oldukları değerle ilgili olarak tiyatro, konferans, okul içi yarışma vb. etkinlikler düzenleyecekler ve yıl boyunca sürecek olan bu etkinliklerin etkililiğini, öğrencilerin tutumlarındaki olumlu gelişmeleri belirleyeceklerdir.
4. Aileye Yönelik Etkinlikler

Projede üzerinde en fazla durulması gereken boyutlardan birisi de veli işbirliğinin sağlanmasıdır. Ailelere değerler konusunda farkındalık kazandırılması, en az çocuklar kadar önemlidir. Bu kapsamda şu çalışmalar yürütülecektir:

Öğrencileri tanımada, velileri eğitim ortamına katmada, özellikle de sorunlu öğrencilerin okula uyumu için, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Okul-Aile Birliği Başkanı, Sosyal Etkinlikler Kulübü Öğretmeni ya da Gönüllü Öğretmenden oluşan “Veli Ziyaret Ekibi” tarafından veli işyeri ya da ev ziyaretlerine gidilecektir.

Aile bültenleri, seminer, konferans, kitap ve film önerileriyle veliler sürece dahil edilecektir.

7
Her değerle ilgili olarak velilere, ev içi davranışlara yönelik bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak gönderilecektir. Mektupta açık ve öz olarak, ilgili değer bağlamında, okulda neler yapıldığı ve yapılacağı, anne baba olarak sorumluluklarının neler olduğu anlatılacaktır.

Her dönem en az bir kez o dönem öne çıkan değerlerle ilgili olarak, okul bünyesinde konuşmacılar vasıtası ile ailelere yönelik eğitim çalışması yapılmalıdır.

Çocuklara kazandırılmaya çalışılan değer ve davranışların kalıcı olması için, çocukların okulda öğrendikleri ile aile ortamında çatışma yaşamaması, güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
İZLEME-DEĞERLENDİRME

Değerler eğitiminin sağlıklı yürütülmesi için, karşılaşılan sorunların, daha sonraki etkinliklerde yaşanmaması bakımından; öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin görüş ve önerileri alınır, değerlendirilir. Okul rehberlik servisleri tarafından, okul düzeyinde ilgili değere yönelik tutum belirleme çalışmaları yapılır. İl İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanarak, Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından uygulanacak olan ön test son test değerlendirmeleriyle, yapılan çalışmaların çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi gerekmektedir.

Okullarda yapılan etkinlikler(ortaokul,lise kategorilerinde en iyi ilk üç etkinlik) raporu görsel materyalleriyle birlikte (CD, kısa film,fotoğraf,…..) proje bitiminde 1. ve 2. dönem sonlarında İlçe Proje Yürütme Kuruluna gönderilecektir. (EK-3)

İlçemiz genelinde tarihten gelen ve tüm toplumun üzerinde uzlaştığı milli-manevi değerlerimizin korunması ve yaşatılmasına yönelik olarak alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar ve bu konuda farkındalık uyandırmak, genç kuşaklara değerler eğitimini etkili ve kazanım amaçlı yeni yaklaşımlarla aktarabilmek ve bu konuda sürdürülebilir bir sinerji oluşturmak için yapılabileceklerin saptanması.
DEĞERLERİN UYGULANMASI

Aşağıda belirlenmiş olan değerlerden, birlik ve beraberliğin sağlanması açısından, okul seviyelerine göre planlama yapılacaktır. Hayatın her alanında büyük etkisi olan renkler, doğadan sanata kadar olan yolculuğunda hayatımızın her noktasına girerek farkında olmadan psikolojimizi de etkiler. Aylık yapılacak olan değerler aşağıda belirtilen renkler ilişkilendirilecektir.
ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE UYGULANACAK DEĞERLERİMİZ

• SAYGI-SEVGİ –SARI RENK (EKİM AYI)

• SORUMLULUK – YEŞİL RENK (KASIM AYI)

• VATANSEVERLİK – MOR RENK (ARALIK AYI)

• YARDIMSEVERLİK- PEMBE RENK (OCAK AYI)

• HOŞGÖRÜ – MAVİ RENK (ŞUBAT AYI)

• DÜRÜSTLÜK – TURUNCU RENK (MART AYI)

• ÖZGÜVEN –KAHVARENGİ RENK (NİSAN AYI)

• ADALET- KIRIMIZI RENK (MAYIS AYI

8

NOT: Yukarıdaki ana değerlerle ilgili alt başlıklar uygulayıcılar (sınıf rehber öğretmenleri, kulüp öğretmenleri) tarafından belirlenebilir. Örneğin, Saygı Değerinin alt başlıkları; büyüklere saygı, küçüklere saygı, saygılı konuşma vb. olabilir.
Değerler Eğitimi Proje Sergisine Katılacak İyi Örneklerin Kapsamı Aşağıda Belirtilen Faaliyetleri İçerebilir:

1. Sosyal faaliyetler

2. Kültürel Faaliyetler

3. Sportif etkinlikler,

4. Değerler Eğitiminin ruhuna uygun sinema, tiyatro, panel, konferans, dinleti, sergi, halk oyunları

5. Zararlı Alışkanlıkların ( Sigara- Alkol – Uyuşturucu vb ) önlenmesine yönelik faaliyetler

6. Öğrenciler arasındaki şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar

7. Okul-Sınıfta ki temizlik, tertip ve düzen ile disiplinin sağlanmasına yönelik çalışmalar

8. Değerler Eğitimi etkinlikleri çerçevesinde yapılan aile ziyaretleri, hayırsever ziyaretleri, huzurevi ziyaretleri, şehit ve gazi aileleri ziyaretleri, özel eğitim kurumları ziyaretleri

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi çağrıştıran mekânlar)

10.Diğer okullar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler, çevreyle, veli işbirliği ile yapılan çalışmalar

11. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde okul komisyonu, öğretmen, öğrenci ya da görevli ekipler tarafından hazırlanan film-çizgi film-slayt-sunu-tiyatro oyunu ve materyaller

12. Doğayı koruma ve güzelleştirme amacıyla yapılan çalışmalar

13. Okul-Sınıf içinde araç-gereç ve kişisel eşyaların korunmasına yönelik çalışmalar

14. Yukarıdaki maddelerin dışında değer eğitiminin kapsamına giren farklı yöntem teknik ve stratejiler de uygulanabilir.
DEĞERLENDİRME:

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise kategorilerinde ilk üçe giren projeler, bir üst kurula gönderilecektir. İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek sergilenmesi uygun bulunan projeler, …/06/ 2018 tarihinde Havza MEM sayfasında ilan edilecektir. Ödüllendirilen ve sergilenen çalışmalar Değerler Eğitimi Projesi İyi Örnekler içerisinde İlçe MEM sitesinde yayınlanacaktır.
YÜRÜRLÜK

Bu Proje yönergesi 9 konudan ibaret olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılacak olan “Değerlerimiz ve Biz ” projesi, Havza Kaymakamlığının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Değerlerimiz ve Biz ‘’ projesi “İlçe Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.
9


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconPlan erdek iLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ sunuş (İlçe Kaymakamı)

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iconT. C. İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev