İçindekilersayfa1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Kayıt Rehberi


2017

KKDİK’in uygulanmasına dair Rehber

ÖNSÖZ
Bu Rehber, paydaşlara Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olma amaçlı bir dizi rehber belgeden biridir. Bu Rehberlerde temel Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik süreçlerine rehberliğin yanı sıra sektörün veya kurumların Yönetmelik uyarınca kullanmaları gereken bir takım bilimsel ve/veya teknik yöntemlere yer verilmektedir.

YASAL UYARI
İşbu belge, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik sorumluluklarını ve bunların nasıl yerine getirilebileceğini açıklamak suretiyle Yönetmeliğe ilişkin hususlara rehberlik etmektedir. Bununla beraber, anılan Yönetmeliğin tek gerçek referans olduğu ve işbu belgede yer verilen bilgilerin yasal tavsiye niteliğinde olmadığı hatırlatılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbu belgenin içeriğine ilişkin hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

Bu Rehber dokümana ilişkin sorularınız ya da önerileriniz varsa (önerilerinizin olduğu dokümanın referans numarasını, yayımlanma tarihini, bölüm ve /veya sayfa numarasını belirterek) Rehber Geri Bildirim formunu kullanarak gönderin. Geri bildirim formuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yardım Masasında aşağıdaki linki kullanarak doğrudan ulaşabilirsiniz.
https://kimyasallar.csb.gov.tr
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adresi

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulv.) 9.km No:278 Çankaya/ANKARA.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler


BÖLÜM I: KKDİK UYARINCA “KAYIT” 4

1.GENEL GİRİŞ 4

Rehberin Amacı 4

Kayıt İşleminin Amacı 4

Maddeler, Karışımlar veya Eşyalar 5

2.KAYIT YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6

Kimler kayıt yaptırmalı? 6

1.1.1.KKDİK kapsamında roller 7

1.1.2.Kayıt yükümlülüğü olan aktörler 8

1.1.2.1.Tüzel kişilik 8

1.1.2.2.İmalat durumunda kayıttan kim sorumlu? 9

Fason üretimler için kayıt ettirecek kimdir? 10

2.1.İthalat durumunda kayıttan kim sorumlu? 10

1.1.3. “Türkiye dışında imalatçının” tek temsilcisi 11

Sektör dernekleri ile diğer servis sağlayıcıların rolü 16

Nelerin kaydı yapılmalı? 16

1.1.4.Kayıt kapsamına ilişkin genel bilgiler 16

1.1.5.KKDİK Yönetmeliğinden muaf maddeler 17

1.1.5.1.Radyoaktif maddeler 17

1.1.5.2.Gümrük denetimindeki maddeler 17

1.1.5.3.Savunma amacıyla kullanılan ve Ulusal muafiyetler kapsamındaki maddeler 18

1.1.5.4.Atık 18

1.1.5.5.İzole edilmemiş ara maddeler 18

1.1.5.6.Maddelerin taşınması 19

1.1.6.Kayıttan muaf maddeler 19

1.1.6.1.Gıda maddeleri ve hayvan yemleri 20

1.1.6.2.Tıbbi ürünler 20

1.1.6.3.KKDİK Yönetmeliği Ek 4’e dâhil edilen maddeler 21

1.1.6.4.KKDİK Yönetmeliği Ek 5 kapsamındaki maddeler 21

1.1.6.5.Önceden kaydı yapılmış geri kazanılan madde 23

1.1.6.6.Tekrar ithal edilen madde 25

1.1.7.Ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme (ÜSOAG) amaçlı kullanılan maddeler 28

1.1.8.Kayıt edilmiş olarak kabul edilen maddeler 29

1.1.8.1.Biyosidal ürünlerde kullanım için maddeler 29

1.1.8.2.Bitki koruma ürünlerinde kullanım için maddeler 30

1.1.9.Ara maddelerin kaydı ile ilgili yükümlülükler 31

1.1.10.Kayıt ettirilecek hacmin hesaplanması 31

1.1.10.1.Muafiyet durumunda hacmin hesaplaması 32

1.1.10.2.Ara maddeler için tonajın hesaplanması 32

1.1.10.3.Toplam tonaj hesaplaması 33

1.1.10.4.Karışım veya eşya içindeki madde miktarının hesaplaması 33

Ne zaman kayıt yaptırmalı? 34

3.KAYIT SÜRECİ 34

Bilgi gereklilikleri 35

1.1.11.Bilgi gerekliliklerini yerine getirmek 35

1.1.12.Diğer değerlendirmelerden elde edilen bilgilerin kullanılması 39

Kayıt dosyası 39

1.1.13.Kayıt dosyasının yapısı 39

1.1.14.Kayıt dosyasının formatı 40

1.1.15.Kayıt dosyasının sunumu 40

Verilerin ortak sunumu 40

1.1.16.Ortak kayıt mekanizmaları 40

1.1.17.Feragat imkanları 42

Bilgi ve gizli verilere erişim 43

4.VERİ PAYLAŞIM PROSEDÜRLERİ 44

Veri paylaşımı prosedürlerinin temel ilkeleri 45

Maddeler İçin Ön-MBDF Oluşturulması 46

MBDF oluşumu 46

Ön-MBDF’si gönderilmemiş maddeler için sorgulama 47

1.1.18.Sorgulama dosyası 47

5.KAYIT DOSYASININ HAZIRLANMASI 48

Giriş 50

Teknik dosyanın oluşturulması 52

1.1.19.Kayıt ettiren ve kayıt ettirilen madde hakkında genel bilgi 52

1.1.20.Sınıflandırma ve etiketlendirme 53

1.1.21.İmalat, kullanım ve maruz kalma 54

1.1.21.1.Tonaj nasıl raporlanır? 54

1.1.22.İçsel özelliklere ilişkin bilgi gereklilikleri (Ek 7 ila 10) 55

1.1.23.Güvenli kullanım hakkında rehber 56

1.1.24.Uzman tarafından gözden geçirme 57

1.1.25.Gizli bilgiler 57

Kimyasal Güvenlik Raporu 57

1.1.26.Kimyasal güvenlik değerlendirmesinin adımları 59

1.1.26.1.Zararlılık değerlendirmesi 59

1.1.26.1.1.İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi 59

1.1.26.1.2. Fizikokimyasal zararlılık değerlendirmesi 59

1.1.26.1.3.Çevresel zararlılık değerlendirmesi 60

1.1.26.1.4.PBT/vPvB değerlendirmesi 60

1.1.26.2.Maruz kalma değerlendirmesi 60

1.1.26.3.Risk karakterizasyonu 61

6.KAYIT ETTİREN KİŞİLERİN DİĞER GÖREVLERİ 61

Kayıt ettirenlerin iletişim görevleri 61

1.1.27.Müşterilere bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF) temini 62

1.1.28.Müşterilere başka bilgilerin temini 63

Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi 63

7.KAYIT DOSYASI NE ZAMAN VE NASIL GÜNCELLENİR 64

Bilgileri güncel tutma görevi 64

Kayıt ettirenin kendi inisiyatifiyle gereken güncelleme 65

Bakanlık kararları neticesinde güncelleme 68

KKDİK uyarınca kayıtlı olarak kabul edilen maddelerin kayıt dosyasının güncellenmesi 69

8.ÜCRETLER 69

Ödenecek ücretler ve ücretlerin hesaplanması 69

Kayıt dosyasının güncellenmesi için ücret 70

9.BAKANLIĞIN GÖREVLERİ 70

İlk doğrulama 70

Sunum numarası verilmesi 70

Tamlık Kontrolü 70

1.1.29.Teknik tamlık kontrolü 71

1.1.30.Mali tamlık kontrolü 71

Kayıt dosyasının reddi 71

Kayıt numarası atanması 71

Kayıt güncelleme durumunda Bakanlık prosedürü 72

BÖLÜM II: Kayıt dosyasının nasıl hazırlanacağı ve sunulacağına dair uygulamalı bilgiler 72

10.KAYIT DOSYASI 72

Uygulamalı bilgi/tavsiyeler 72

Dosya hazırlamadan önce 73

Kayıt dosyası nasıl hazırlanır? 74

Dosya nasıl sunulur 74

Kayıt dosyasının güncellenmesi 75

11.ÜRÜN VE SÜREÇ ODAKLI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BİLDİRİMİ (ÜSOAG BİLDİRİMİ) 75

EK 1: KISALTMALAR 75

EK 2: KKDİK’te temel aktörlerin rolleri ve görevleri 77


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİçindekiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev