DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK ŞartnamesiDOĞALGAZ BRÜLÖR VE KAZANLARIN YILLIK BAKIM VE ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bulunan; Konukevi1, Konukevi2, Prof.Lojmanları, 9.Yurt, Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi, Kimya Mühendisliği Buhar Kazanı, Eski Jandarma Karakolu, 8.Yurt Buhar Kazanı, 2.Yurt, Etüt Proje Müdürlüğü, Ağaçlandırma Müdürlüğü, Modsimmer, Biltır Çarpışma Laboratuvarı, Biltır Dövme Laboratuvarı, Enformatik Enstitüsü, İsa Demiray Yurdu, Faika Demiray Yurdu, Refika Aksoy Yurdu, 19. Yurt, Yüksek Lisans Yurdu, Yeni Spor Salonu, 1.Yurt, MATPUM, ve 1911’lü lojmanlara ait kaskad kombi kazanları olmak üzere toplam 24 adet kazanı kapsamaktadır.

1.Firma ihale konusu doğalgaz kazan brülörlerinin periyodik bakım ve onarımlarını, imalatçı firma tarafından belirlenen bakım onarım talimatına uygun olarak ve doğalgaz brülör ve kazanları emniyet içerisinde çalışır durumda olacaktır.

2. Firma doğalgaz brülör ve kazanlarının periyodik bakım onarım işlerini hafta içi mesai saatleri içinde yapacaktır.

3.Firma bakım onarım esnasında değişmesi gereken arızalı parçaları öncelikli tamir etmeye çalışacak, tamiri mümkün olmaması durumunda değişmesi gereken parçaları rapor halinde Isı Su İşletme Müdürlüğü idaresine teslim edecektir.

4. Değişmesi gereken parçalar Isı Su İşletme Müdürlüğü idaresi tarafından piyasadan temin edilecek, yüklenici firma tarafından ücretsiz montaj edilecektir.

5.Bakım onarım esnasında çıkan arızalı parçalar idareye teslim edilecektir.

6. Bakım onarım esnasında kullanılacak olan yağ, yapılacak temizlik için vs. malzemeler firma tarafından temin edilecektir.

7- İşin süresi 8 aydır. (15.04.2016-15.12.2016)

8.Firma doğalgaz brülör ve kazanları ile ilgili yetki ve yeterlilik belgesine sahip olacak ve ihale dosyasına bu belgeleri ekleyecektir.

9.Doğalgaz brülör ve kazanlarının arızalanması durumunda müdürlüğümüz tarafından bildirildiği saatten itibaren 2 saat içerisinde müdahale edilecektir(hafta sonu ve resmi tatiller dahil). Yüklenici firma belirtilen saat aralığında gelmediği taktirde, başka firma çağırılıp arıza giderilecektir. Arıza giderme ücreti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

10.Baca gazı ölçümü sertifikalı olarak yapılarak doğalgaz brülör ayarı yapılacaktır.

11. Firmalar teklif vermeden önce, belirtilen yerlerdeki bakımı yapılacak makine ve teçhizatları model ve marka yönünden inceleyerek teklif vereceklerdir.

12.Yüklenici firma bakım onarım faaliyetleri esnasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenici firma bakım onarım esnasında meydana gelebilecek kazalardan dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlardan sorumlu olacaktır.

13.Kazanlarda zamanla oluşacak kireç, tortu, korozyon, çamurlaşma ve kazanın kurum bağlaması sebebiyle her kazan 1 kez yüklenici firma tarafından açılacak, oluşan yabancı maddeler temizlendikten sonra kazan tekrar eski haline getirilerek devreye alınacaktır.(Kazan temizlenmeden önce ve temizlendikten sonra ayrı ayrı fotoğraflanarak idareye teslim edilecektir.)

14.Firma ödemesinin tamamı son ay yapılacaktır.

İlhan SEPİN

Isı Su İşletme Müdürü

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconElektriKLİ ekskavatörlere iLİŞKİn koruyucu periyodik bakim ve onarim...

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconAĞir kamyonlar, İŞ makineleri ve hafif vasitalara iLİŞKİn koruyucu...

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi icon7 adet Telefon santralinin 1 yıl boyunca periyodik bakım, onarım...

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconDOĞalgaz dağitim şebekesi altyapi yapim iŞİ

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconKadiköy belediyesi ip kamera,nvr,poe swic ve sabit disk alim iŞİ tekniK Şartnamesi

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconYOĞun bakim ventilatöRÜ tekniK Şartnamesi

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconAsansör peryodik bakim tekniK Şartnamesi

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconYOĞun bakim hastabaşi moniTÖr tekniK Şartnamesi

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconAnkara-eskiŞEHİr yht hatti sinyalizasyon ve telekomüNİkasyon sistemleri...

DOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi iconOkullarda bakim onarim ve tadilat iŞleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev