Dersin adi
DERSİN ADI: Tarla Bitkileri Zararlıları II

DERSİN KODU: ZBK444

DERSİN TÜRÜ: Zorunlu

DERSİN DÖNEMİ Bahar, 8.yarıyıl

DERSİN KREDİSİ: Ulusal :3(2+2), ECTS : 4

DERSİN VERİLDİĞİ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ


Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU / Yar. Doç. Dr. Hilal Tunca

YAZIŞMA ADRESİ: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü,06110

Dışkapı /Ankara

Tel: 0312-5961785

Fax:0312-3187029

DERSİN AMACI, ÖĞRENİM HEDEFİ, ÖĞRETİM METODU, ÖĞRETME VE ÖĞRENME MATERYALİ:

DERSİN AMACIZiraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde öğretim gören öğrencilere, gerek teorik gerekse de uygulama olarak şekerpancarı, pamuk, tütün, ayçiçeği, soya, patates,haşhaş aspir, susam ve kolza gibi endüstri bitkilerinde zararlı olan böcek ve diğer arthropodların tanınması, zarar şekilleri ve biyolojileri hakkında bilgiler verilerek bunların savaşım yöntemlerine karar vermedeki becerilerinin arttırılması ve bu yöntemlerin uygulanmasında pratiklerinin geliştirilmesidir.

DERS PLANI VE İÇERİĞİ

HAFTA

TEORİK

1

Şerbetçi Out ve Tütün agroekosistemi zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri

2Pamuk agroekosistemi Thysanoptera Lepidoptera zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri

3Pamuk agroekosistemi zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri

Patates zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri

4Şeker Pancarı ekosistem zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri

5Şeker PancarıColeoptera zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri

6Şeker Pancarı Lepidoptera, Diptera ve Nematod zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri

7Şeker Pancarında Toprak altı Zararlılar Nematodlar, Tel kurtları , Toprak Kurtları ve Toprak Pireleri

8Ara sınav

9Ayçiçeği zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri hakkında bilgilendirme

10Şerbetçi otu ve Anason zararlıları tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri hakkında bilgilendirme

11Soya ve susam zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri hakkında bilgilendirme

12Aspir ve Yağ gülleri zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri hakkında bilgilendirme

13Kolza zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri hakkında bilgilendirme

14Yerfıstığı zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri hakkında bilgilendirme

DERSİN VERİLMESİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1


Avidov, Z., & Harpaz 1969 Palnt pests of Israel. Israel Univ. Pres.549 p.


2


Lodos, N., 1983. Türkiye Entomolojisi(Genel Uygulamalı ve Faunistik)I.Ege Univ. Matbaası İzmir. No:282.364 s.

3


Lodos, N., 1982. Türkiye Entomolojisi(Genel Uygulamalı ve Faunistik)II.Ege Univ. Matbaası İzmir. No:429.59s.

4


Yasar, B.2001. Endüstri Bitkileri Zararlıları. Y.Y..Ü. Ziraat Fak. Van, Ders notu.58 s.

5


Anonymous,1995.Zirai Mücadele teknik Talimatları.,Cilt II,IV. Tar. Koy Bak. Kor. Kont. Gen. Mud. Yay., 435s. Ankara

6


Demirsoy, A., 1990. Yaşamın Temel Kuralları. Omurgasızlar, Böcekler, Entomoloji. Cilt II. Ankara, 941s.

7


Lodos, N., 1984. Türkiye Entomolojisi(Genel Uygulamalı ve Faunistik)III.Ege Univ. Matbaası İzmir. No:456.150s.

8Lodos, N., 1989. Türkiye Entomolojisi(Genel Uygulamalı ve Faunistik)IV.Ege Univ. Matbaası İzmir. No:493.250s.

Öge, Z. 1959. Seker Pancarına arız olan Haşereler ve Mücadelesi. Türkiye Şeker Fabrika. A.S. Neş. No,72. 142s.Ankara

YAPILACAK

SINAVLAR


Uygulama sınavı(sözlü) uygulamada; Ara sınav(%40), final sınavı(%60) olarak da iki ana sınav ders için yapılacaktır(Yönetmeliğin belirttiği doğrultuda).

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin Adı


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev