Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu

Şafak KABAKÇI


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım DersiMicrosoft Excel

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkânı sunan bir uygulama programıdır.

Excel ile, verilerle ilgili grafikler çizebilir, kolay ve hızlı bir şekilde raporlar, özetler hazırlayabilir, istenilen verilere ulaşabilir, sıralayabilir, sorgulayabilirsiniz.

Excel'de veriler, açılan dosyalarda saklanır. Dosya uzantısı "xls" dir.
Excel programını kullanabilmeniz için bilgisayarınızda Microsoft Office programının kurulu olması gerekmektedir. Programımızı;
Başlat>Programlar>Microsoft Office>Microsoft Excel 2010
simgesini tıklayarak çalıştırıyoruz. Karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir.
Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başk Formül ÇubuğuAd Kutusu

Sütunlar


Satırlar


Hücre

Çalışma Alanı
Sayfalar Kaydırma Çubukları


SEKMELER
Dosya: Kaydet farklı kaydet yazdır gibi belgemizin arka plandaki işlerimizi yapmamıza yarayan sekmedir.
Giriş: Giriş sekmesi Excel’deki temel işlemlerin yapılabileceği sekmedir. Biçimlendirme işlemleri, filtre ve sıralama işlemleri gibi temel işlevler bu sekmede bulunur. Giriş sekmesi seçildiğinde 7 tane grup ekrana gelir. Bunlar; Pano, Yazı Tipi, Hizalama, Sayı, Stiller, Hücreler ve Düzenleme gruplarıdır.


Ekle: Ekle sekmesi Excel’e eklenebilecek tablo, resim, grafik, özet tablo ve köprü gibi işlevleri içerir. Ekle sekmesi seçildiğinde 5 tane grup ekrana gelir. Bunlar; Tablolar, Çizimler, Grafikler, Bağlantılar ve Metin gruplarıdır.


Sayfa Düzeni: Sayfa Düzeni sekmesinde sayfa ayarları ve yazdırma ayarları gibi işlevler vardır. Sayfa Düzeni sekmesi seçildiğinde 5 tane grup ekrana gelir. Bunlar; Temalar, Sayfa Yapısı, Sığdırmak İçin Ölçeklendir, Sayfa Seçenekleri ve Yerleştir gruplarıdır.


Formüller: Formüller sekmesinde hesaplama araçları, fonksiyonlar ve fonksiyonlara ait işlevler bulunur. Formüller sekmesi seçildiğinde 4 tane grup ekrana gelir. Bunlar; İşlev Kitaplığı, Tanımlı Adlar, Formül Denetleme ve Hesaplama gruplarıdır.


Excel’de Kavramlar
Ad Kutusu: Hangi hücrede çalıştığınızı gösterir. Ancak bu aracı daha çok önceden oluşturulmuş adların hangi hücreyi ya da hücreleri referans ettiğini anlamak için kullanırız. .
zlı Erişim Ar Çubuğu: En çok kullanılan çubuklardan biridir. Belgemizi kaydetmeye, geri al ya da yineleme işlemini gerçekleştirmemize yarar.
Sayfa: Excel programını açtığımızda karşımıza çıkan ve üzerinde çalışacağımız beyaz renkli alana denir. Her belgede karşımıza otomatik olarak üç tane çalışma sayfası çıkar ve bunlardan herhangi birisinde çalışabiliriz.
Hücre: Çalışma sayfasında bulunan her kutucuğa hücre denir.
Satır: Çalışma sayfasının solunda bulunan numaraların her biri bir satırı ifade etmektedir. (Yatay çizgiler)
Sütün: Çalışma sayfasını üst kısmında bulunan her bir harf bir sütünü temsil etmektedir. (Dikey çizgiler)
Otomatik Tamamlama: Excel’de oluşturduğumuz tablolarda bize yârdim olur. Başlattığımız sayıları, günleri, formülleri kendisi tamamlar. Örneğin Excel tablosundaki bir hücreye pazartesi yazıp otomatik tamamlama yaptığımızda diğer altı günü kendisi yazacaktır.
Stiller

Excel tablolarının genel görümüyle ilgili değişiklikleri yapmak ve standart yapılar oluşturmak için Stiller Grubunu kullanır. Örneğin bizim böyle bir tablomuz olsun. Ve bunu sırasıyla sitilleri uygulayalım.

Koşullu Biçimlendirme: Bir koşula yahut bir neden bağli tablonun görüntüsüyle ilgili değişiklik yapar. Örneğin 45’ten küçük alan kişileri bulalım.


Hücre kurallarını vurgula -> küçüktür seçip açılan pencereye

45 yazdık ve tablomuzun yeni hali:
Tabloyu Otomatik Biçimlendirme: Çeşitli stiller içerisinden tablomuzu düzenler.


Hücre Stilleri: Sadece hücrelerin şeknini değiştirir.


Sırala ve Filtre Uygulama
Oluşturduğumuz tabloda listenin neye göre sıralanacağı seçebilir yahut sadece istediğimiz kişileri gösterebiliriz.
Daha önceden isme göre sıralanmış listemizi aldıkları notlara göre sıralayalım.

Ya da 3 ve üzeri alanları bulalım:


Ya da 3 ve üstü alanları okul numarasina göre sıralayalım:Formüller
Formüller, çalışma sayfanızdaki değerler üzerinde hesaplamalar yapmanızı sağlayan denklemlerdir. Bir formül, eşittir işareti (=) ile başlar. Örneğin aşağıdaki formül 3 ile 7

yi çarpar ve çarpıma 5 değerini ekler:


Excel’de 4 işlem: * / - + karakterleriyle gerçekleştirilir.
Bugün() .

Bulunan günün tarihini verir.

=Bugün()


Şimdi() .

Bulunan günün tarihiyle birlikte ve saatini de verir.

=Şimdi()
Topla() .

Belirtilen aralıktaki hücrelerin toplamını verir.

=Topla(Blanç Hücresi : Bitiş Hücresi)
Hücre aralığını yazmadan da toplama yapabilirdik.

=A1+A2+A3+A4+A5

=Topla(A1;A2;A3;A4;A5)

Ortalama() .

Belirtilen aralığın ortalamasını almak için kullanılır.

=Ortalama(Başlangıç Hücresi : Bitiş Hücresi)


Formül Yazarken unutmamamız gerekenler!

Formülleri yazmadan önce mutlaka eşittir (=) işaretini kullanmalız.

Formüllerde crelere yazı yazdırmak istiyorsak yazacağımız yazıları “tırnak içine almalıyız.

Formülleri kullanırken iki nokta(:) kullanırsak iki hücre arasındaki tüm hücrelerin seçilmesini sağlamış oluruz.
Alıştırma 1:

Aşağıda kırtasiyeye giden bir öğrencinin aldığı ürünler, âdeti, fiyatı listelenmiştir.


1. Defter için ödenecek tutar kaç liradır formül ile yazınız.

2. Öğrenci kırtasiyeye toplam kaç lira ödediğini formül ile yazınız.
Cevaplar

1. Defter için ödenecek tutarı hesaplamak için defter âdeti ile fiyatı çarpmalıyız. Bu 4*6=24 ama formül ile istendiği için hücre adlarını yazmalıyız.

=B2*C2


2. Öğrencinin kaç lira ödediğini bulmak için tüm ürünlerin fiyatını bulup hepsinin toplamalıyız ödediği tutarları bulduktan sonra bunları toplamalıyız.

Bunlar D2, D3, D4,D5 hücreleridir.


=D2+D3+D4+D5

Ya da başlangıç ya da bitiş hücresine göre formül yazarsak.

=TOPLA(D2:D5)EXCEL 2010 DERS NOTLARI

Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkânı sunan bir uygulama programıdır.
Excel'de veriler, açılan dosyalarda saklanır. Dosya uzantısı excel 2003’te "xls"; excel 2007’de “xlsx”tir.

:Yazı Tipi Rengi

: kalın yazı

: altı çizgili

: italik(eğik)

: girintiyi artır

: girintiyi azalt

: Dolgu rengi

: Alt kenarlık

: Kaydet (Ctrl+S)

: Smart Art ekle

: Tablo olarak biçimlendir

: Birleştir ve ortala

: Üste hizala

: ortaya hizala

: Alta hizala

: Üst bilgi ve alt bilgi

: Denklem

: Simge

: Dolgu

: Finansal Sayı Biçimi

: Sola hizala

: ortala

: Sağa hizala

:yazdır

: Hücre Stilleri

: Wordart

Temizle

: Biçim Boyacısı

: Yazı Tipi

: Yazı Boyutu

: Yazıyı Küçült

:Yazıyı Büyüt

: Kopyala

: Virgül Stili

: Ondalık artır

: Ondalık Azalt

: Yinele(Ctrl+Y)

: Geri al (Ctrl+Z)


: Yönlendirme

:Çalışma Sayfası Ekle

: Tablo

: Ekran görüntüsü

:Dosyadan Resim Ekle

: Metin kutusu

: Köprü

: Küçük Resim Ekle

: Bul ve Seç

: Sırala ve Filtre uygula

:Hücre ekle

: Koşullu biçimlendirme

: Otomatik toplam

:Hücre Sil

: Yüzde Stili

: Metni kaydır

: Otomatik şekil

: Biçim

: Kes

: Yapıştır

:sütun grafiği ekle

:işlev ekle


FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR

Formüller hücre içine veya formül çubuğuna yazılır. Excel’ de bir formül yazabilmek için = le başlamak gerekir. Excel’de en basit formül yazma biçimiyle(adi formül) bir toplama işlemini yapabilmek için; =8+5 yazmamız gerekir. Ya da üç farklı hücreye(A1, B2, C3) girilen değerleri toplamak için =A1+B2+C3 yazılır. İşlem yaparken çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarma işlemlerine öncelikli olduğunu veya iki sayının ortalamasının alınması için =(3+5)/2 biçiminde parantezlere dikkat edilir. İşlem önceliğinde parantez içleri 1. sırada; ^ (üs alma) 2. sırada; çarpma ve bölme 3. sırada; toplama ve çıkarma ise 4. sırada yer alır.

+ : toplama

- : Çıkarma

* :çarpma

/ :bölme

^ :üs alma


= : eşittir

<= :küçük veya eşit


>= :büyük veya eşit
Burada parantez içlerine işlem yapılacak hücre isimleri aralarına ; veya : yazılarak girilir. ;’ le hücre isimleri tek tek girilir. Örneğin =toplam(A1;E1;F1) ifadesi A1, E1 ve F1 hücrelerindeki değerlerin toplanacağını gösterir.

: ifadesinde ise örneğin Toplam(A1:A5) yazdığımız zaman sadece A1 ve A5 hücrelerindeki değerler değil A1 hücresinden A5 hücresine kadar olan bütün hücrelerdeki değerler(A1,A2,A3,A4,A5) toplanır.


Örnekler:

= Toplam(B1:B5;C3) ifadesi B1,B2,B3,B4,B5 hücreleriyle C3 hücresindeki değerlerin toplanacağı anlamına gelir.

A1,B1 ve C2 hücrelerindeki sayıların ortalamasını C3 hücresine yazdırmak için C3 hücresindeyken;  1. =(A1+B1+C2)/3

  2. =ortalama(A1:B1;C2) yazabiliriz. A1 ve B1 hücreleri yan yana olduğu için A1:B1 yazmakla A1;B1 yazmak arasında bir fark olmayacaktır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu icon1 Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu iconTez Yazımı İçin Microsoft Office Word ve Excel

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu iconLatex her türlü belgenin yazımında kolaylık sağlayan bir dizgi programıdır....

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu iconExcel formlarinin sisteme eklenmesi

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu iconExcel Veri Dosyasını Oluşturma

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu iconExcel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu iconİstatistiksel olarak bir sayfanın bir bannerın, bir butonun verimliliğini...

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu iconTerbiyedir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir topluluk...

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu icon"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal...

Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu iconEğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüce bir sosyal toplum halinde


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev