Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği
Ek-XII – Teminat Mektubu Örneği


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

EKONOMİ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Şht.Agah Top Sokak

Lefkoşa.
adresinde mukim ’nın Bakalığınızla, 2015 Yılı Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programları kapsamında, ‘na yönelik olarak imzalayacağı sözleşme ile yükleneceği taahhüt ve sorumluluklarını teminen Bankamız ile birlikte azami .......................... TL (Yalnız/......................-TL) sına kadar müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğundan adı geçen borçlunun sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı, kısmen veya tamamen yükümlülüğünü yerine getirmediği tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde hiçbir yasal yola gidilmesine, protesto çekilmesine, hüküm alınmasına ve borçlunun iznine gerek kalmadan kefalet olunan meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine Bankamıza tebliği anından ödeme anına kadar geçecek günlere ait yasal faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu ............................................... ay vadelidir. Vadenin hitamı olan ..../...../......... tarihine kadar Bankamıza yazılı olarak başvurulmaması halinde Bankamız sorumluluğu ve ödeme mükellefiyeti sona erecektir

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconTeminat mektubu örneğİ

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconEk-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconKesin Teminat Mektubu Örneği

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconEk 5 kesin teminat mektubu

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconKesin teminat mektubu

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek-xii – Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev