Ek-k 5 ek 5
Ek-K 5

EK 5

TC31 - KAPSAMLI TEMİNAT SSERTİFİKASI

(Ön)
1. Sertifikanın sSon geçerlilik tarihi
Gün

Ay

Yıl
2. GRN:


3. Asıl sorumlu Rejim Hak Sahibi

(soyadı ve adı veya firma aAdı, Vergi/Kimlik No, ve açık adresi ve ülke)Vergi numarası –Kimlik numarası4. Kefil

(soyadı ve aAdı, veya firma adı ve açık

adresi ve ülke)


Teminat mektubu sayı tarih nereye

5. Teminat gümrük idaresi

(Aadı, açık adresi ve ülke)
6. Referans tutar

rakamla:

yazıyla:

Para birimi7. Teminat gümrük idaresi, yukarıda adı bulunan asıl sorumlununrejim hak sahibinin, aşağıdaki üzeri çizilmeyen gümrük bölgelerinde Topluluk/ortakortak transit işlemleri için geçerli bir kapsamlı teminat sunduğunu onaylar:

AVRUPA BİRLİĞİTOPLULUĞU, İSVİÇRE, İZLANDA, NORVEÇ, MAKEDONYA, SIRBİSTAN,TÜRKİYESIRBİSTAN, TÜRKİYE

8. Özel açıklamalar
..............……....................'de, ......……......................'de düzenlenmiştir.

(Yer) (Tarih)


9. Geçerlilik süresi uzatılmıştır..

Gün

Ay

Yıldahil


......….………...............'de, ..........……….….............'de düzenlenmiştir.

(Yer) (Tarih)

(Teminat gümrük idaresinin mührü ve imza)

(Teminat gümrük idaresinin mührü ve imza)


10. Rejim hak sahibi Asıl sorumlu adına transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler (Arka)

(Arka)
11. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği12. Rejim hak sahibinin imzası(1)12. Asıl sorumlunun imzası (1)

11. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği

12. Rejim hak sahibinin imzası(1)12. Asıl sorumlunun imzası (1)(1) Asıl sorumluRejim hak sahibi bir tüzel kişi ise, 12 no.lu kutuyu imzalayan kişi, soyadını, adını ve imza yetkisini belirtmelidir.


sosyal ağlarda paylaşma
kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev