Teminat mektubu örneğİTEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ


KESİN TEMİNAT MEKTUBUENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM

ŞİRKETİ (EPİAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİSLİ /İSTANBUL

TEMİNAT MEKTUP NO: __/_ _/_ _ _

Kurumunuzca yapılan sözleşme gereği Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında (gün öncesi piyasası-güniçi piyasası ile dengeleme güç piyasasında) işlem yapabilmek için (PK… kodlu…(………… ……… … ……… …… … … … … … …………………………….Piyasa katılımcısının Elektrik Piyasası ile ilgili Kanun ve Yönetmelik esasları ile gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası sözleşmesi hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı (………………….………) TL (Yazı ile……………………………….... Türk Lirası) (bankanın veya özel finans kurumunun adı) garanti ettiğinden, piyasa katılımcısı………..………………………………. Kurum/Kuruluş); taahhüdünü yukarıda belirtilen mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve PK……Kodlu…………………………………piyasa katılımcısı) ile EPİAŞ(Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi (bankanın veya özel finans kurumunun adı)’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve (bankanın veya özel finans kurumunun adı) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Not: İş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
[bankanın veya özel finans kurumunun adı]

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası
NOT: Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası, ABD doları, avro olacağı için kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları bu paralar üzerinden düzenlenecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Teminat mektubu örneğİ iconEk-xii – Teminat Mektubu Örneği

Teminat mektubu örneğİ iconEk-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)

Teminat mektubu örneğİ iconKesin Teminat Mektubu Örneği

Teminat mektubu örneğİ iconGEÇİCİ teminat mektubu

Teminat mektubu örneğİ iconEk 5 kesin teminat mektubu

Teminat mektubu örneğİ iconGEÇİCİ teminat mektubu

Teminat mektubu örneğİ iconGEÇİCİ teminat mektubu

Teminat mektubu örneğİ iconKesin teminat mektubu

Teminat mektubu örneğİ iconGEÇİCİ teminat mektubu

Teminat mektubu örneğİ iconGEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev