GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleriGEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU BİLGİLERİ

(Müşterinin Talebi Üzerine Düzenlenen Kopyadır)


Geçici teminat mektubu ID

G--

Banka – Şube adı
İsteklinin adı ve soyadı /Ticaret unvanı
İsteklinin TC Kimlik No
İsteklinin Vergi Kimlik No
İhalenin adı
İKN

/

İdarenin adı
Geçici teminat mektubu tutarı

,

Para birimi 1
Geçici teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi durumunda teminat mektubunun tazmini halinde 2


Mektup tutarı yukarıda belirtilen para birimi cinsinden ödenecektir.

Mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.

Geçici teminat mektubu geçerlilik tarihi3

//

Teminatın kontrgarantili olup olmadığı

Kontrgarantili Kontrgarantisiz

Kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun adı
Düzenlenme tarihi

//

Çevrimiçi işlem numarasıAyırtedici numarası (ID) belirtilen geçici teminat mektubu, yukarıda belirtilen işe istekli sıfatıyla katılacak olan adına, bankamız tarafından düzenlenmiş olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde; protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idare arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı, idarenin ilk yazılı talebi üzerine derhal ve gecikmeksizin idareye veya emrine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeneceği, bankamızın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu tarafından bankamız ad ve hesabına taahhüt ve beyan edilmiştir.

Geçici teminat mektubu yukarıda belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde idare tarafından yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.


_ _/_ _/ _ _ _ _Banka Görevlisi

[İsim, Unvan]

[İmza]
1 Türk Lirası (TRY) veya ISO 4217 Standardında 3 haneli Döviz cinsi.

2 Geçici Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi durumunda teminat mektubunun tazmini halinde; “Mektup tutarı yukarıda belirtilen para birimi cinsinden ödenecektir.” seçeneği işaretlenecek, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilâtın yapılabildiği durumlarda ise, “Mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” seçeneği işaretlenecektir.

3 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari şartnamede belirtilen teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.

Standart FormKİK051.2/EKAP

Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconEk-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconEk 5 kesin teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconKesin teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconTeminat mektubu örneğİ

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconEk-xii – Teminat Mektubu Örneği

GEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri iconKesin Teminat Mektubu Örneği


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev