Bank seri: No…………….BANK

Seri: No

No:


Tarih :

Mektup No :
KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU

Adana Ticaret Borsası Başkanlığı

ADANA

…………………………………………………………………………………………………………. adresinde ticari faaliyetini sürdüren …………………………………………………………………………. firmasının 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası ve 164 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, zirai ürün/canlı hayvan alım satımına ait vergi tevkifatları ve 5174 sayılı kanun ile ilgili Yönetmelik uyarınca Borsa İşlemlerinden doğabilecek her türlü borcun zamanında yatırılmaması halinde, bu teminat mektubu ile …………………………Türk Lirası’nı ödeme konusunda Bankamızın borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe bir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın yukarıda belirtilen meblağın ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin kayıtsız ve şartsız Ticaret Borsanıza nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ve kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, hakkımızdan 6183 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasını, bankamızın imza yetkisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Teminat Mektubu süresizdir.

SÜRELİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ….

…………….BANK


Tarih :

Mektup No :
KESİN TEMİNAT MEKTUBU

Adana Ticaret Borsası Başkanlığı

ADANA

…………………………………………………………………………………………………………. adresinde ticari faaliyetini sürdüren …………………………………………………………………………. firmasının 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası ve 164 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, zirai ürün/canlı hayvan alım satımına ait vergi tevkifatları ve 5174 sayılı kanun ile ilgili Yönetmelik uyarınca Borsa İşlemlerinden doğabilecek her türlü borcun zamanında yatırılmaması halinde, bu teminat mektubu ile …………………………Türk Lirası’nı ödeme konusunda Bankamızın borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe bir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın yukarıda belirtilen meblağın ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin kayıtsız ve şartsız Ticaret Borsanıza nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ve kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, hakkımızdan 6183 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasını, bankamızın imza yetkisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Teminat Mektubu ……………………………………………… tarihine kadar geçerlidir. En geç bu tarihe kadar Bankamıza ulaşacak biçimde yazılı bir ödeme talebinde bulunulmadığı taktirde kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

sosyal ağlarda paylaşma
kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev