Kesin Teminat Mektubu ÖrneğiKesin Teminat Mektubu Örneği

Tarih :

No :

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atatürk Cad. Kültür Sk. No:3

Osmangazi/BURSA

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca, vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımı hakkında yönetmelik gereğince BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ile anlaşma yapacak olan; …………………………………………………… firmasına/şahsına anlaşma teminatı oluşturan, bu teminat mektubu ile azami …………… -TL (………………… TÜRK LİRASI)'nı ödeme konusunda, Bankamızın borçlu ile birlikte müteselsil kefil sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, anılan borçlunun anlaşmaya aykırı davrandığı tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca hiç bir yasal yola gidilmeksizin, protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen azami meblağı, anılan borçlunun anlaşmaya aykırı davrandığını bildiren ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız olarak Vergi Dairenize veya Vergi Daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

…………… Bankası A.Ş.

…………… Şubesi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconKesin teminat mektubu

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconEk 5 kesin teminat mektubu

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconTeminat mektubu örneğİ

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconEk-xii – Teminat Mektubu Örneği

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconEk-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu

Kesin Teminat Mektubu Örneği iconGEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev