Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayisayfa8/13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


g) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174

g) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve

sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar

12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de

Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair

yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen

ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir

hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından

örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret

alınan ekspertiz raporunun aslı veya Oda/Noter/İhracatçı Birliği Genel

Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir

Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti veya bağlı bulunulan

örneği,

meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret
Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya ilgili meslek
kuruluşu/Noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu
onayladığı sureti,
ğ) Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu (Fuar kataloğunda yer

ğ) Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu (Fuar kataloğunda yer alınmaması

alınmaması durumunda fuarın resmi internet sitesindeki katılımcı

durumunda fuarın resmi internet sitesindeki katılımcı listesinde yer almak

listesinde yer almak yeterlidir. Fuarın yetkili organizatörü tarafından bu

yeterlidir. Fuarın yetkili organizatörü tarafından bu hizmetlerden hiçbirinin

hizmetlerden hiçbirinin verilmemesi halinde ise bu şart aranmaz.)

verilmemesi halinde ise, fuarın yetkili organizatöründen katılımcının fuara
iştirak ettiğine dair alınacak yazının ibrazı gereklidir. Katılımcı fuar
kataloğu veya fuarın resmi internet sitesinde, kendisinin veya yazılı izni
olmak kaydıyla aralarında ortaklık ilişkisi bulunan Türkiye’de yerleşik
şirketin veya pazarlamacısı olduğu Türkiye’de yerleşik şirketin ticaret
unvanı (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki unvanından en az bir
sözcük kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin iştigal sahası, sektörü, üretim
yöntemi veya şirketin nevini belirten yabancı dilde bir ibare de
kullanılabilir.) veya tescilli markasından en az birisine yer vermek
zorundadır.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Benzer:

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi iconBakanlık Makamının 5/2/2015 tarihli Onayı ile yürürlüğe girmiştir

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi iconGenel Müdürlük Makamının 03. 05. 2017 tarihli ve E. 1107209 sayılı...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi iconBu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon28/10/2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 11/10/2017...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi iconBu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon18/10/2004 Tarihli Yönetmelikte Bulunmayıp 2/2/2015 Tarihli Yönetmelikte Yer Alan Tanımlar

Bakanlik makaminin 22/06/2015 tariHLİ ve 4238 sayili onayi icon1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev