TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimisayfa1/5
  1   2   3   4   5

YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER

TARİH, AY, GÜN, SAAT, SAYILARIN YAZIMI

17 Kasım Salı günü

…saat sekizi on dakika üç saniye geçe…

altmış altı: sayı anlamı

19 Nisan’da

altıyüzelliTL,otuzbeşKr: çek, senetlerdeki yazımı

altmışaltı: oyun adı

1999 Ağustosu’nu

Saat 17.45’te

15,2 / 107,53 / 7,2

bin iki yüz elli yedi

Okul eylülde açılır.

Saat 05.30’da

2’şer / 5’er / 6’şar

üç milyon on altı bin

Eve salı döneceğiz.

Saat 11.00’de

3’üncü ~ 3. ~ üçüncü
15 Haziran 1782’de
2’nci ~ 2. ~ ikinci

^ DÜZELTME İŞARETİNİN YAZIMI


Yazılışları aynı olan sözcükler

Bazı sözcükler

âlem: evren

adem: yokluk

âciz

hikâye

alem: bayrak

âdem: insan

âdeta

hükûmet

adet: sayı

aşık: eklem kemiği

ahkâm

kâbus

âdet: gelenek

âşık: seven

arşıâlâ

Kâfi

âlâ: pekiyi

ama: bağlaç

âyan: ileri gelenler

kâfir

ala:karışık renk

âmâ: kör

bekâr

kâğıt

dahi:bağlaç

hakim:hikmet sahibi

bezirgân

kâhya

dâhi: çok zeki

hâkim: yargıç

bâtıni

kâhin

hal: pazar yeri

hala: akraba

derhâl

kâkül

hâl: durum

hâlâ: henüz

dükkân

kâşif

fani: ışık şiddeti

nar: meyve

efkâr

mahkûm

fâni: ölümlü, geçici

nâr: ateş

erkân

mefkûre

vâkıâ: gerçi

yâr: sevgili

gâvur

mezkûr

vakıa: olgu

yar- : fiil

hâkî

mekân

yâd: anmak

yar: uçurum

hayâ: utanma duygusu

nikâh

yad: yabancı

kar: yağış

hemhâl

riyakâr
kâr: kazanç

hengâme

rüzgârsükûn

yadigârsükût

yegâne

Nispet î’si

yekûn

zekâ

askerî okul

ferdî kaza sigortası

rengârenk
coğrafî konum

mahşerî kalabalıkmillîleştirilme

beşerî münasebetler

Gâh’ların yazımı

millî bayramlar

resmî kurum

gâh/ kâh: bazen, an

girizgâh

dinî meseleler

tarihî olay

agâh:bilgili

güzergâh

fizikî şartlar

ebedî istirahat

dergâh

yegâh

ilmî meseleler

edebî eser

ordugâh

tezgâh

Özel isimlerin yazımı

Elâzığ

Kâzım

Hakkâri

Lâpseki

Lâdik

İslâhiye

Kâhta

Kâmil


BAĞLAÇLAR, -Kİ, Mİ, -DE’NİN YAZIMI


Eser adlarındakiler
ikide bir

vaz mı geçtin

Diyorlar ki

mademki / illaki

demek ki

vazgeçtin mi

Suç ve Ceza

meğerki / oysaki

…akşamki maç…

güzel mi güzel

Onlar da İnsandı

çünkü / hâlbuki

…evinki kırılmış.
Vatan yahut Silistre

ne var kiLeyla ile Mecnun

yeter ki / kaldı ki

2003’te / 1996’da
Turfanda mı, Turfa mı?

ya da: bağlaç

Burak’a / Burak’ta
SAVAŞ VE BARIŞ

yada: bir çeşit taş

Cemile’ye / Cemile’deveyahut / güya

Sinop’a / Sinop’tata ki / tabii ki
Son ünsüzünden dolayı karışabilecek yazımlar


Para birimleri küçük harfle başlar.


Ünlüyle başlayan ek alınca son ünsüzü yumuşayanlar


Ünlüyle başlayan ek alınca son ünsüzü yumuşamayanlar

sac: yassı demir

avro

metodu

ahlakın

saç: kıl

dolar

standardı

hukukun

hac: ibadet

lira

âşığı

evrakın

haç:Hristiyanlık simgesi

dinar

geçidi

sepeti

ad: isim / at: hayvan

sterlin

kanadını

ittifakımız

od: ateş / ot: bitki

frank

göğü

sütüut: çalgı aleti (udu)


etüdü

İkilemeler ayrı yazılır ve araya hiçbir noktalama işareti girmez.


peş peşe

eski püskü

börtü böcek

saçma sapan

abidik gubidik: saçma

göğüs göğüse

sere serpe

senli benli

abur cubur

omuz omuza

yalan dolan

burun buruna


PEKİŞTİRMELİ SIFATLARIN YAZIMI


apaçık

apak

çepeçevre

darmaduman

güpegündüz

karmakarışık

paramparça

sapasağlam

sırılsıklam

sipsivri

yepyeni

darmadağınık
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi icon5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconHayatınızı en iyi şekilde yaşamanızı sağlayan, tüm gün kullanabileceğiniz akıllı saat Fitbit

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconBilgi formunun doldurulduğu tarih (gün / ay / yıl)

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconCumartesi günü en fazla 2 saat, en geç saat 17. 00’da yurda dönecek...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconKaynakça Yazımı 5

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconTez Yazımı İçin Microsoft Office Word ve Excel

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconUlusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018...

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconAromaterapi sertiFİka eğİTİMİ (3 gün)

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi iconA Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor

TariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi icon31. 05. 2016 metalografi seminer programi güN)


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev