Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O


VEKÂLETNAME

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’ nın 19 Mart 2010 Cuma günü saat 14.00’da Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA adresinde yapılacak olan Hissedarlar Olağan Genel Kurulu’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................................................................’yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
VEKİLİN ADRESİ:
A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)


c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)


B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Nominal Değeri :

b) Adet :

c) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :

d) Hamiline-Nama Yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI
..................................................................................................................................................
ADRESİ : .................................................................................................................................

İMZASI : ....................................
NOT: 1-(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2- Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconTürkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconS Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconTÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconTÜRKİye iŞ bankasi a.Ş. ‘Nİn eczacilara özel hizmet paketi

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconEk-1 vekâletname

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconVekaletname bsh ev aletleri sanayi ve ticaret a.Ş

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconVekaletname servet gayrimenkul yatirim ortakliği a.Ş

Vekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O iconVekaletname ege profil ticaret ve sanayi anoniM Şİrketi


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev