Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office
__ logo.jpgVelisi bulunduğum ................'nın …………………….’ne kayıt işlemleri için T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Beykent şubesinde adıma kredili mevduat hesabı ve vadesiz mevduat hesabı açmaya, hesap açılışı ve kredi işlemlerine yönelik olarak kredi genel sözleşmesi, bireysel ürün ve hizmet paketi sözleşmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sözleşme ve eklerini, taahhütnameleri dilediği bedel ve şartlarla adıma imzalamaya, adıma açılmış ve açılacak kredilere ilişkin kredi limiti, başvuru şartları, kredinin vekil aracılığıyla kullandırılması, geri ödenmesi, mevduat rehni, Bankanın müşteri hesapları üzerinde haiz olduğu her türlü hakları ve sair hususları içeren tüm sözleşme, taahhütname, bilgilendirme formu, ödeme planı, rehin, ek muvaffakat ve tadil belgelerini ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü evrakı, belge, form ve sözleşmeyi benden farksız olarak dilediği bedel ve şartlarla adıma imzalamaya, adıma açılmış ve açılacak hesaplardan kullandırılacak kredi ile vekilimin öğrencisi olduğu ……………………..’nde mevcut okul taksitlerinin banka / üniversite tarafından bildirilecek hesaba/hesaplara ödenmesi hususunda dilediği bedel ve şartlarla taahhütte bulunmaya, adıma açılan OTS hesabına ait bankomat kartımını teslim almaya, buna ilişkin evrak ve belgeleri imzalamaya, otomatik ödeme talimatı vermeye ……………………………………’yı vekil tayin ettim.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. / GENEL MÜDÜRLÜK / HEAD OFFICE


Model 583-2008


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconVekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconGenel Müdürlük Makamının 03. 05. 2017 tarihli ve E. 1107209 sayılı...

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconS Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconTÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconTÜRKİye iŞ bankasi a.Ş. ‘Nİn eczacilara özel hizmet paketi

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconVakıflar Genel Müdürlüğü bölge Müdürlüğü

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconVakıflar Genel Müdürlüğü bölge Müdürlüğü

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office iconTez Yazımı İçin Microsoft Office Word ve Excel


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev