S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Şs


5.bmp

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye-İstanbul

Tic.Sicil Memurluğu: İstanbul Tic.Sicil No: 845859

www.eximbank.gov.tr
Yurt İçi Krediler (Reeskont Hariç) için;

  • Banka niyet mektubu örneği Sayfa 1

  • KGF niyet mektubu örneği Sayfa 2NM(Bankalar)

NİYET MEKTUBU ÖRNEĞİ
. . / . . / 20 . .

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

……............................................................... firmasının Bankanızdan talep etmiş olduğu (Lütfen seçiniz.) için gerekli olan .......................................... tutarındaki en az ….. ay vadeli kesin teminat mektubu Bankamızca verilecektir.
Bilgilerinize sunarız.


BANKA ADI

YETKİLİ İMZALAR / KAŞE

İMZA SAHİBİ AD-SOYAD


Ek: İmza sirküleri
NM (KGF)

NİYET MEKTUBU ÖRNEĞİ

. . / . . / 20 . .
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

……............................................................ firmasının Kuruluşumuzun müteselsil kefaleti ile Bankanızdan talep etmiş olduğu Döviz/TL kredileri için, …./…./….. tarihinde .......................................... USD/EUR/GBP/JPY/TL tutarında kefalet limiti tahsis edilmiş olup, KREDİ GERİ ÖDEME KEFALET MEKTUBU Bankanızca firmanın kredisinin onaylandığının tarafımıza bildirilmesi ve firma tarafından kefalet şartlarının yerine getirilmesinden sonra Bankanıza gönderilecektir.
Saygılarımızla.
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş

YETKİLİ İMZALAR / KAŞE

İMZA SAHİBİ AD-SOYAD

NOT: İşbu Niyet Mektubu 6 ay süreyle geçerli olup, Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu yerine geçmemektedir.
Lehine Kefalet Tahsis Edilen Firmanın İletişim Bilgileri

…………………………………………………………………………………………………….
Ek: İmza Sirküleri

Yetki Belgesi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconTÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş icon2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü...

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconTÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconVekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconİhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconTÜRKİye iŞ bankasi a.Ş. ‘Nİn eczacilara özel hizmet paketi

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconTürkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office

S Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş iconİhracat, transit ticaret, İhracat sayilan satiş ve teslimler ile...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev